آخرین خبرها

مدیریت آموزشگاه اینترنتی

 معرفی دوره:

با توجه به نقش موثر خدمات الکترونیک در کاهش معضلات مختلف شهری از جمله ترافیک ، آلودگی هوا و حوادث همچنین قابلیت ایجاد بازار های مختلف اقتصادی ، موج جدیدی از علا قمندان به مباحث  فوق  اقدام به افتتاح گسترده فروشگاه های اینترنتی در ایران نموده و یا در آینده نزدیک می نمایند. ورود بدون آگاهی در بازارهای اینترنتی منجر به عدم کسب درآمد کافی و بالطبع دلسردی مدیران فروشگاه های اینترنتی خواهد شد و گذراندن این دوره سبب آشنایی با اصول مدیریت فروشگاه های اینترنتی و ایجاد و کار خواهد شد.

طول دوره:

 ۷۰ ساعت

مبلغ دور:

تماس گرفته شود

استاندارد:

۱۳۳۰۲۰۵۳۱۴۹۰۰۱۱

پیش ثبت نام

 

این دوره طبق استاندارد های فنی و حرفه ای در  مرکز آموزش و تحقیقات آرین طیف برگزار میگردد.