آخرین خبرها

کارور AUTO CAD

 معرفی دوره:

بكارگيري نرم افزار AutoCADدر جهت ترسيم و ويرايش ترسيم ها، اندازه گزاري، ترسيم سه بعدي و چاپ در حرفه هاي مرتبط با اين شغل.

 

طول دوره:

 ۱۴۲ ساعت

مبلغ دور:

تماس گرفته شود

استاندارد:

۲۱۶۶۴۰۵۳۱۰۸۰۰۰۱

پیش ثبت نام

 

این دوره طبق استاندارد های فنی و حرفه ای در  مرکز آموزش و تحقیقات آرین طیف برگزار میگردد.