آخرین خبرها

کاربر رایانه

 معرفی دوره:

به فردي که با استفاده از رايانه و نرم افزارهاي رايانه اي به عنوان ابزار کار و تسهیل کننده براي انجام امور اداري يا شخصي، اطلاق ميشود .

طول دوره:

 ۳۰۰

مبلغ دور:

تماس گرفته شود

استاندارد:

۳۵۱۱۳۰۵۳۱۰۳۰۰۰۱

پیش ثبت نام

 

این دوره طبق استاندارد های فنی و حرفه ای در  مرکز آموزش و تحقیقات آرین طیف برگزار میگردد.