آخرین خبرها

شهروند الکترونیکی (E-Citizen)

 معرفی دوره:

شهروند الکترونیک، فردي است كه توانايي استفاده از فناوري اطلاعات را در انجام امور روزمره خود داشته باشد و بتواند خدمات مورد نیاز خود را بااستفاده از سیستم هاي الکترونیکي از ادارات و مؤسسات ذيربط دريافت نمايد. بدين ترتیب براي رفع نیازها به شیوه ي آسان و كم هزينه، كلیه تراكنش هاي فردي به طريق الکترونیکي انجام میشود.
با توجه به اين مهم، براي زندگي در جامعه اطلاعاتي نوين، توانايي ها و مهارت هاي خاصي در زمینه استفاده از ابزار هاي الکترونیکي كه علاوه بر انجام امور روزمره میتواند زمینه را براي پذيرفتن تکنولوژي هاي جدياد آماده سازد.

طول دوره:

 ۸۰ ساعت

مبلغ دور:

تماس گرفته شود

استاندارد:

۳۵۱۱۳۰۵۳۰۸۴۰۰۰۱

پیش ثبت نام

 

این دوره طبق استاندارد های فنی و حرفه ای در  مرکز آموزش و تحقیقات آرین طیف برگزار میگردد.