آخرین خبرها

تولید ویديو محتوای الکترونیکی برای آموزشی و اراعه

 معرفی دوره:

در واقع يك محتواي الكترونيكي يا نرم افزار آموزشي ، تشكيل شده است از ، مجموعه ي متن ، صدا ،فيلم ، انيميشن و تصاوير و موارد يگر است كه پس از ويرايش و مرتب شدن با قرار گرفتن در كنار هم يك محتواي آموزشي را تشكيل مي دهند . در روند توليد يك محتواي آموزشي به منظور مخاطب پسند شدن محتوايتان ملزم به رعايت استاندارد هاي توليد محتواي الكترونيكي هستيد.

طول دوره:

۵۶ساعت

مبلغ دور:

تماس گرفته شود

استاندارد:

۲۱۶۶۲۰۵۳۰۶۶۰۰۱۱

پیش ثبت نام

 

این دوره طبق استاندارد های فنی و حرفه ای در  مرکز آموزش و تحقیقات آرین طیف برگزار میگردد.