آخرین خبرها

تولید کننده محتوای الکترونیکی عمومی

 معرفی دوره:

محتواي الكترونيكي به مجموعه اي از تصاوير ، متون ، فيلم ها و صدا ها اطلاق مي شود كه هدف آن آموزش يك يا چند بخش از محتواي درسي است . البته مي توان مجموعه اي تصاوير و يا متون و يا انيميشن هاي مرتبط با يك موضوع درسي را جداگانه و هركدام به تنهايي يك محتواي آموزشي به شمار آورد.

طول دوره:

 ۵۷۰ساعت

مبلغ دور:

تماس گرفته شود

استاندارد:

۷۳۲۱۲۰۵۳۰۰۵۰۰۰۱

پیش ثبت نام

 

این دوره طبق استاندارد های فنی و حرفه ای در  مرکز آموزش و تحقیقات آرین طیف برگزار میگردد.