آخرین خبرها

برنامه نویسی با Matlab

 معرفی دوره:

اين شايستگي براي مهندسين كه در صنعت مشغول به كار ميباشند تعريف شده تا بتوانند با استفاده از اين نرمافزار گلوگاه هاي موجود در فرايندهاي صنعتي را مدل كرده و رفع نمايند.

طول دوره:

 ۴۵ ساعت

مبلغ دور:

تماس گرفته شود

استاندارد:

۲۵۱۱۴۰۵۳۰۹۰۰۰۳۱

پیش ثبت نام

 

این دوره طبق استاندارد های فنی و حرفه ای در  مرکز آموزش و تحقیقات آرین طیف برگزار میگردد.