آخرین خبرها

برنامه نویسی VB.NET

 معرفی دوره:

 این استاندارد برای كارآموزاني كه ميخواهند در خصوص طراحي و پياده سازی نرم افزار ها و برنامه های كاربردی با VBتحت وب فعاليت داشته باشند، مناسب است.

طول دوره:

 ۱۰۰ ساعت

مبلغ دور:

تماس گرفته شود

استاندارد:

۲۵۱۳۴۰۵۳۰۲۰۰۰۰۱

پیش ثبت نام

 

این دوره طبق استاندارد های فنی و حرفه ای در  مرکز آموزش و تحقیقات آرین طیف برگزار میگردد.