آخرین خبرها

بازاریابی فروشگاه مجازی

 معرفی دوره:

 کسی که دوره بازاریابی فروشگاه مجازی را طی می کند می تواند از عهده فروش انواع کالاها و خدمات از طریق اینترنت برآید.

طول دوره:

 ۷۵ ساعت

مبلغ دور:

تماس گرفته شود

استاندارد:

۱۲۲۱۳۰۵۳۰۰۵۰۰۰۱

پیش ثبت نام

 

این دوره طبق استاندارد های فنی و حرفه ای در  مرکز آموزش و تحقیقات آرین طیف برگزار میگردد.