آخرین خبرها

صفحه آرایی با نرم افزار INDESIGN

 معرفی دوره:

صفحهآرايي با نرم افزار INDESIGN فردي است كه توانايي صفحه آرايي انواع نشريات و كتب و تهیه خروجي براي صنعت چاپ را دارد.

 

طول دوره:

 ۸۵ ساعت

مبلغ دور:

تماس گرفته شود

استاندارد:

۷۳۲۱۲۰۱۷۰۰۱۰۰۱۱

پیش ثبت نام

 

این دوره طبق استاندارد های فنی و حرفه ای در  مرکز آموزش و تحقیقات آرین طیف برگزار میگردد.