آخرین خبرها

ناظر فنی چاپ

 معرفی دوره:

ناظر فنی چاپ کسی است که علاوه برکارور درجه ۲ کامپیوتر بتواند از عهده تشخیص انواع چاپ، نظارت بر لی آت موضوعات چاپی، تشخیص کیفیت عکس و اسلایدها طرح های چاپی، کارهای لیتو گرافی و فرایندهای چاپ و برش و صحافی، هزینه یابی برآید.

 

طول دوره:

 

۷۲ ساعت

مبلغ دور:

تماس گرفته شود

استاندارد:

۷۳۲۲۲۰۱۷۰۰۹۰۰۰۱

پیش ثبت نام

 

این دوره طبق استاندارد های فنی و حرفه ای در  مرکز آموزش و تحقیقات آرین طیف برگزار میگردد.