آخرین خبرها

تحلیلگر و طراح سازه های سه بعدی با برنامه ETABS

 معرفی دوره:

 تحلیلگر و طراح سازه ساختمان با نرم افزار ,ETABSداراي ويژگي ها و پیش فرض هايي است كه مختص طراحي ساختمان مي باشد و طراحي با اين نرم افزار كاربرد فراواني در شهرداري ها و شركت ها و مهندسین مشاور دارد.

طول دوره:

 ۱۵۰ ساعت

مبلغ دور:

تماس گرفته شود

استاندارد:

۲۱۴۲۴۰۲۹۰۰۳۰۰۰۱

پیش ثبت نام

 

این دوره طبق استاندارد های فنی و حرفه ای در  مرکز آموزش و تحقیقات آرین طیف برگزار میگردد.