آخرین خبرها

ایمنی و بهداشت حرفه ای در کارگاه های ساخنمانی HSE

 معرفی دوره:

 عبارتست از فراگيري اصول و مباني ايمني در كارگاه هاي ساختماني و شناخت اصول و مباني بهداشت حرفه اي درمحيط هاي كارگاهي.

طول دوره:

 ۵۰ ساعت

مبلغ دور:

تماس گرفته شود

استاندارد:

۲۲۶۳۴۰۲۹۰۰۰۰۰۱۱

پیش ثبت نام

 

این دوره طبق استاندارد های فنی و حرفه ای در  مرکز آموزش و تحقیقات آرین طیف برگزار میگردد.