آخرین خبرها

مشاور مهارت های سبک زندگی سالم

 معرفی دوره:

مهارت هاي سبك زندگي سالم براي هر دو جنس و كليه رده هاي سني جهت پيشگيري از عارضه ها و بيماري ها و رويكرد صحيح به عارضه ها و بيماري هاي احتمالي و همچنين حفظ سلامت در چهار بعد جسمي ، رواني، اجتماعي و معنوي و در هر دو بعد زندگي فيزيكي و مجازي .

 

طول دوره:

 ۴۶۹ ساعت

مبلغ دور:

تماس گرفته شود

استاندارد:

۳۲۳۰۳۰۴۷۰۰۱۰۰۰۱

پیش ثبت نام

 

این دوره طبق استاندارد های فنی و حرفه ای در  مرکز آموزش و تحقیقات آرین طیف برگزار میگردد.