آخرین خبرها

تحلیلگر داده با نرم افزار MATLAB

 معرفی دوره:

متلب یک محیط نرمافزاری برای انجام محاسبات عددی و یک زبان برنامه نویسی نسل چهارم است. واژه متلب هم به معنی محیط محاسبات رقمی و هم به معنی خود زبان برنامه نویسی مربوطه است که از ترکیب دو واژه Matrix (ماتریس) و Laboratory(آزمایشگاه) ایجاد شده است.
این نرم افزار برای گروههای مختلف مهندسان رشته های مختلف از جمله مهندسی برق، مکانیک، رایانه و… کاربرد بسیاری دارد.

 

طول دوره:

 ۱۷۰ ساعت

مبلغ دور:

تماس گرفته شود

استاندارد:

۳۱۱۳۳۰۰۵۰۰۴۰۰۰۱

پیش ثبت نام

 

این دوره طبق استاندارد های فنی و حرفه ای در  مرکز آموزش و تحقیقات آرین طیف برگزار میگردد.